Knipeflågsbergen

Tätortsnära landskap

Knipeflågsbergen ligger i västra Partille. Det är en vidsträckt urbergsplatå, som gränsar till Delsjöområdet i Göteborgs kommun.

De inre delarna når en höjd på 100-140 meter över havet. Flera framträdande nord-sydliga bergsryggar dominerar landskapet. Ett system med sprickdalar finns i området. Jordtäcket är för det mesta mycket tunt.

Hällmarker, lövskogar, myrar, sumpskogar och barrskog växlar i området. Vegetationen är ganska artfattig. Intressanta inslag finns dock, t.ex. de mindre vanliga arterna granspira och klockgentiana.

Älg och rådjur är vanliga, liksom hare, räv och grävling.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Knipeflågsbergen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn,
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped. Naturvårdsförvaltaren kan dock meddela undantag för vissa fritidsarrangemang och handikappfordon,
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren,
  • framföra motorbåt,
  • rida på annat än därför tillåtna vägar och stigar,
  • medföra hund som ej är kopplad.

 

Så hittar du hit

Reservatet kan nås från södra Sävedalen och från Delsjökärr (Bertilssons stuga). I sydost kan man nå Knipeflågsbergen från golfbanan vid Hultet.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 405 hektar
Naturvårdsförvaltare: Partille kommun
Kommun: Partille


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet kan nås från södra Sävedalen och från Delsjökärr (Bertilssons stuga). I sydost kan man nå Knipeflågsbergen från golfbanan vid Hultet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.