Svanvik

Reservat i Stigfjorden

Naturreservatet Svanviks kile, som ligger i Stigfjorden, har en omväxlande skärgårdsnatur och är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Svanviks och Tjuve kile med sina grunda bottnar utgör även en av de mest värdefulla fågellokalerna i Bohusläns innerskärgård.

Varierande natur

Naturförhållandena inom området är mycket skiftande. I öster möter låglänt ängsmark och i norr framträder markerade bergpartier. Utmed bergbranten växer ädellövskog med bland annat ek, alm, bok och ask. Här växer arter som till exempel lundslok, stinksyska, lundelm och blåsippa. De öppna åker- och betesmarkerna i västra delen av området kantas huvudsakligen av hedekskog. På udden i söder omväxlar ängsmark med bergpartier och blandskog. Längst i söder stupar berghällar brant mot Stigfjordens vatten. De höga bergpartierna inom området domineras av hällmarkstallskog.

Vresig skog

Ställvis invid vattnet växer tall, knotig och vresig av de salta vindarna, och bildar gärna större bestånd i berggrundens sprickor. Granen förekommer främst i områdets östra del, där terrängen är mer låglänt.

Den i särklass vanligaste blandskogstypen är ek-tallskogen. Närmast havet dominerar tallen på grund av dess större förmåga att uthärda saltskador.

Ekskogarna domineras av de båda ekarterna skogsek och bergek. Randlövskogar växer ofta invid sydsidan av de branta bergen. Då en del av dessa berg består av lättvittrade, basiska mineral får intilliggande marker ett näringstillskott av bland annat kalcium. Här växer lind, ek, ask, lönn och alm.

Fågelrika strandängar

Både Svanviks kile och Tjuve kile är mycket grunda och följaktligen finns då stora sammanhängande strandängar. Dessa hyser ett mycket rikt fågelliv, särskilt under sträcktiden vår och höst, då ett stort antal vadare besöker dem.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Svanvik men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld,
  • tälta eller campa,
  • plocka blommor eller gräva upp växter,
  • föra motordrivet fordon annat än på vägen till parkeringsplatsen och hamnen.

Fakta

Bildat: 1977
Areal: ca 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Svanvik nås lättast genom att ta av från gamla vägen mellan Varekil och Stala.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.