Stigfjorden

Björnshuvudet. Foto: Naturcentrum.

Innanhav i miniatyr

Stigfjorden utgör ett innanhav i miniatyr mellan Orust och Tjörn och står i förbindelse med havet genom trånga men segelbara sund i väster och öster. Kalvöfjorden och Tjuve kile i den grunda norra delen av fjordsystemet samt Sundsby kile öster om Mjörn utgör några av kustens rikaste fågellokaler. Under vår och höst gör den rika produktionen i vattnet och på strandängarna området till näringsplats för tusentals änder, gäss, svanar och vadarfåglar. Stigfjorden har upptagits på listan över våtmarker som anses ha stor internationell betydelse enligt den s.k. Ramsarkonventionen, vilket innebär ett åtagande för landet att bevara denna miljö så intakt som möjligt.

Varierat landskap

Det är ett spännande och rikt varierande landskap som möter besökaren. På Orustsidan finns låglänta jordbruksområden, på Tjörnsidan en kuperad och delvis skogklädd terräng, centralt i området långsträckta klippöar. Det skyddade läget gör att Stigfjordenområdet är rikt på natthamnar, exempelvis vid Smögholmarna längst i väster, Kalven, Bockholmarna, Kälkerön och Hälsön.

Gammalt säteri

På Sundsby säteri finns en rik lövvegetation, men också kulturmark och höga bergsplatåer. Säteribyggnaderna är kulturminne och parken runt byggnaderna är i hög grad sevärd med sina grovstammiga lövträd. Från Solklinten, högsta punkten i området (107 m), erbjuds en hänförande utsikt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Stigfjordens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än ett dygn annat än inom anlagd båthamn,
  • medföra ej kopplad hund på samtliga öar utom Tjörn, Orust, Mjörn och Lyr,
  • ställa upp husvagn utanför anlagd campingplats,
  • anordna bojförtöjning.

Fakta

Bildat: 1979
Areal: ca 6714 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust, Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Stigfjorden-området kan nås från många håll; t.ex. från Svanvik, Varekil, Mjörn, Röra, Toröd, Halsbäck, Lyrön och Kärreberg.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.