Morlanda

tradgard.jpg

Medeltida anor

Reservatet omfattar en av länets största gårdar, Morlanda säteri, som ligger på nordvästra Orust. I norr når reservatet fram till Malö strömmar och Björnsundsfjorden. Vidsträckta odlingsmarker kännetecknar den västra delen kring säteriet, som har medeltida anor. Säteriets huvudbyggnad är uppförd på 1670-talet och ska vara Bohusläns äldsta träbyggnad.

I öster reser sig förkastningsbranterna mot Storehamnsplatån, kantade av ädellövskog med lundartad flora. Särskilt välutvecklad är lövskogen i den imponerande, naturminnesskyddade ravinen Berga klev. Hit leder en stig från brukningscentrum.

En golfbana upptar tidigare odlingsmarker nära kyrkan, som ligger centralt i reservatet. Badvänliga klippor och sandstränder invid Malö strömmar är lättillgängliga från parkeringen i norr. Från reservatets högsta punkt, Svens Altare, har man en vidsträckt utsikt över det barrskogsdominerade Storehamn och mot skärgårdslandskapet i norr och väster.

Inom reservatet finns också en rullstensås, Gunnarsskogen, ca 220 meter nordväst om säteribyggnaden.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Morlanda men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa,
  • göra upp eld, annat än vid iordningställda eldplatser
  • medföra lösgående hund under tiden 1 februari till 30 september. Övrig tid skall hunden hållas under sträng uppsikt.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 788 hektar
Naturvårdsförvaltare: Markägaren
Kommun: Orust


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Landsvägen mellan Ellös och Henån går genom området.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.