Kollungeröd vatten

Kollungeröd vatten. Foto: Svante Hultengren.

Fågelsjö på Orust

Naturreservatet Kollungeröd vatten utgör en av Bohusläns få lerslättsjöar. Den har stora värden för fågellivet. Stränderna kantas av vidsträckta vassområden. Djupet är bara ca 1,5 - 2 meter. Sjöns omgivningar präglas av odlingslandskapet med vidsträckta åker- och betesmarker omväxlande med lövskogspartier och barrskogsklädda sluttningar. Sjön har varit utsatt för sjösänkningsföretag.

Rikt fågelliv

Sjön är intressant både som sträcklokal och som häckningslokal. Flera andarter som kan ses här är sällsynta i övrigt i länets sjöar. Fiskgjuse och brun kärrhök har fångstrevir i sjön och under sträcktid, vår och höst, kan man få se brushane och grönbena. Hägrar från en närbelägen koloni är en vanlig syn längs stränderna. Sammanlagt har ett 40-tal arter dokumenterats som är mer eller mindre knutna till sjön.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kollungeröd vatten men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra hund,
  • campa,
  • använda transistorapparat.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 392 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Vägar leder hit från Svanesund eller Varekil. Sjön är tillgänglig för besökare endast via en stig från parkeringsplatsen vid reservatets nordgräns.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreserevat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.