Koljön

Koljön. Foto: Thomas Carlén.

Intressant flora

Koljön, i Koljöfjorden i Morlanda socken nordväst om Ellös på Orust, är låglänt och till större delen täckt av sand- och grusavlagringar, vilka också når långt ut över omgivande havsbotten. På södra delen av ön finns en strandäng med karaktäristiskt djurliv. Sand- och grusavlagringar finns utefter vissa strandavsnitt. Öns inre består av en tämligen orörd tallskog. Här växer t.ex. kråkris, skogsstjärna och vårfryle. På saltängen i sydost växer bl.a. havssälting, knutarv och kustarun.

Fina strövtåg

Ön är med sin låglänta terräng lättillgänglig. Strövtåg på ön ger angenäma naturupplevelser. På flera ställen runt Koljön finns fina sandstränder och inbjudande berghällar vilket gör ön mycket attraktiv för friluftsbad.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Koljöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta och ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • medföra ej kopplad hund,
  • gräva upp växter.

Fakta

Bildat: 1974
Areal: ca 116 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Ön kan bara nås med båt, fast färjeförbindelse saknas.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.