Härmanö

Härmanö som är ett av de större naturreservaten i Bohuslän har en rik palett av olika naturtyper. Här möter du ett pittoreskt fiskesamhälle omgivet av karga vindpinade klippor och ljunghedar men också lummig lövvegetation, blomstrande ängar och hagar.

Du når ön via färjan från Lavö på Orust till Gullholmen. Det finns också en gästhamn för den som anländer med egen båt. Från Gullholmen, som förr var ett viktigt skeppar- och fiskesamhälle, finns flera stigar och vägar som leder ut på Härmanö.

Sällsynt ormbunke

Den uppspruckna och brutna gnejsberggrunden är rik på hällskulpturer av olika slag och präglar i hög grad öns natur. De nakna hällmarkerna med inslag av vidsträckta ljunghedar dominerar. Skalgrusförekomster ger på en del platser upphov till en mycket rik flora med kalkkrävande växter. Merparten av åkrar, ängar, strandängar och hagmarker finns utmed öns östra sida. Årligen satsas stora resurser på att hålla markerna öppna med hjälp av bete och slåtter. Trots insatserna tätnar träd- och buskvegetationen i klåvor, dalar och på ljunghedarna. Till en del hålls dock vegetationen tillbaka av rådjurens bete. Exempel på växter som finns på ön är gullviva, krissla, ängsnycklar, strandmalört och havtorn. Ormbunken safsa har här den enda kända förekomsten i Bohuslän.  

Gammalt skeppar- och fiskesamhälle

Härmanö har också en intressant historia. På Härmanö är endast den östra sidan bebyggd medan Gullholmen är helt bebyggd och ett av västkustens äldre fiskelägen. Under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen växte samhället på ön och konservfabrik, salteri och segelmakeri tillkom. Man började använda kuttrar för fiske och fraktfart, vilket både skapade arbetstillfällen och gjorde Gullholmen till ett skeppar- och fiskesamhälle. Efter första världskriget avtog fisket på grund av försämrad lönsamhet. Människorna sökte sig bort från öarna. Många hus såldes till sommargäster. Både skolan och konservfabriken lades ner. Många av de äldre husen blev bevarade och man kan lätt se skillnad på de små, enkla fiskestugorna och de stora pampiga sjökaptenshusen, dekorerade med träsniderier. Husen står tätt tillsammans, vilket beror på att Gullholmen fram till 1999 var en så kallad kronoholme.

På öns norra del är husen byggda nästan ner i vattnet. Här ligger Stenstugan, som är ett av de äldsta husen på ön. Det är idag museum. Rummen och inventarierna står kvar i sitt ursprungliga skick och huset med tillhörande sjöbodar har blivit sjöfarts- och fiskemuseum.

I norr ligger Ulkhåleberget. Berget har delats i klyftor och är fyllt av gångar och grottor. Fortsätter man längre söderut övergår vägen till en stig som leder ner till Skållehus. Där finns det boplatslämningar från 1500-talet. Vidare leder stigen till Härmanö huvud, med badplats och utkiksplats.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Härmanö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall,
  • obehörigt framföra motorfordon.

Fakta

Bildat: 1967
Areal: ca 1481 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Härmanö är belägen väster om Orust och nås enklast via färja från Tuvesvik till Gullholmen.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Marrisp. Foto: Sofia Åström.
Marrisp. Foto: Sofia Åström.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.