Ersdalen

Ersdalen. Foto: Elin Eriksson.

Vindar och hav

Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Det är ett bergigt och jordfattigt landskap. Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Vegetationen präglas av utsattheten för vindar och salt. Rishedar och lavhedar dominerar. Några mindre skogsbestånd finns framförallt i lägre delar av området. Trots kargheten är floran relativt artrik, p.g.a. innehåll av skalgrus i marken. De grunda vikarna är viktiga näringslokaler för andfågel och vadare. Småfågel har goda lokaler för häckning och skydd i buskar och snår. Ejder och vitfågel häckar på näraliggande skär.

Goda möjligheter till fiske finns.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ersdalens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser,
  • omlagra sten på klapperstensfält eller bortföra sten därifrån,
  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • medföra ej kopplad hund. 

Fakta

Bildat: 1999
Areal: ca 529 hektar
Naturvårdsförvaltare: Öckerö kommun
Kommun: Öckerö


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Ersdalen ligger i anslutning till Hönö samhälle. P-plats finns väster om Röd.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.