Vågsäter bokskog

Naturskog med utrotningshotade mossor och lavar

Död ved, Vågsäter bokskog. Foto: Länsstyrelsen.

Bokskogen är belägen på en östsluttning cirka en kilometer söder om gården Vågsäter i Valbo-Ryr. Skogen är med största sannolikhet spontan och som sådan landets nordligaste belägna. Bokskogen har inte skötts i skoglig mening och har många förmultnade eller stående döda träd. Naturskogskaraktären förstärks dessutom av ett flertal sällsynta eller mindre allmänna mossor och lavar knutna till bokstammarna.

Vågsäter bokskog aspfjädermossa. Foto: Lars Sjögren.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Vågsäter bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld,
  • plocka blommor,
  • gräva upp växter samt insamla mossor, lavar och svampar.  

Fakta

Bildat: 1985
Areal: ca 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Skogen kan nås från väg österut vid Saltkällan mot Kvarndal, därefter höger mot Vågsäter. Fordonstrafik är dock inte tillåten på den sista avtagsvägen. Man får därför gå till fots ca 500 m för att nå naturreservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.