Strömmarna

Strömmarna. Foto: Lennart Olsson.
Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon-liknande dalgång kring Munkedalsälven. Här kan du vandra bland jättegrytor, genom lövskogar och barrskogsklädda branter eller glida fram i kanot och bara njuta av stillheten.

Stora delar av området är starkt kuperat och bergssidorna är bitvis mycket branta. Vertikala stup och överhäng ger dalgången en dramatisk inramning.  Mindre grönstensinslag och inslag av skalgrus ger i vissa delar en intressant flora. Munkedalsälven har under tidigare sekler varit en viktig flottningsled där timmer flottades från trakterna av Viksjön via Kaserna ner till Munkedals bruk. Numera utnyttjas området som kanotled och vandringsled.

Genom den branta dalgången löper Bohusleden, men här finns också möjlighet att via två hängbroar och en parallell led vandra runt hela reservatet. Väljer man att vandra hela vägen runt bör man vara beredd på att terrängen är starkt kuperad. En rejäl matsäck, hyfsad kondition och en viss rörlighet underlättar.  Ett enklare sätt att nå området är att glida fram i kanot. Kanotleden genom området går vidare via Valboån upp mot Ellenösjön och Östersjön. Kanotuthyrare finns  i området bland annat vid Vassbotten. Vid den södra älvstranden finns vindskydd och övernattningsplats för kanotister och vandrare.

Från de lövdominerade strandskogarna på norra sidan  hörs ofta mindre hackspett och nötkråka. På våren blommar blåsippor, vätteros och gullpudra. Högre upp på platåerna norr om älven finns en äldre barrblandskog. Här spelar tjäder och under ljumma försommarnätter kan man höra nattskärrans märkliga knattrande läte. Har man tur kan man också få se fiskgjuse och pilgrimsfalk jaga i dalgången. Bland däggdjuren märks bäver och lo. Tidigare  fanns också utter i området!

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Strömmarna men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Klättra i bergsbranter eller medvetet uppehålla sig nära boplatser.
  • Tälta längre tid än ett dygn på andra platser än iordningställda lägerplatser.
  • Göra upp eld annat än på iordningsställda eldplatser. Förbudet avser inte stormkök.
  • Plantera ut växt- eller djurart.
  • Framföra motordriven vattenfarkost med undantag för båt med elmotor.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: 132 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger ca 4 km NO om Munkedals tätort. Stigar in i området går från Vassbottens västra strand eller österifrån där också Friluftsfrämjandet har en raststuga i anslutning till Bohusleden.

 

Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg.
Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.