Södra Harska

Isranddelta

Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning ner mot Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och genom deras erosion har små raviner bildats. Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, betad hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade isranddeltat kan iakttas från både de omgivande vägarna och Kärnsjön.

Växtlighet

Friska till torra ängar täcker en stor del av ytan, särskilt i de övre delarna. Den centrala delen utgörs av sedan länge betad hagmark med öppen gräsvegetation tillsammans med större och mindre träddungar. I sluttningen i reservatets nordöstra del växer granskog. Strandpartiet är sankt och delvis söndertrampat av betesdjur. Alla dessa miljöer är mycket artrika och innehåller flera sällsynta växter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Södra Harska naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld.

Fakta

Bildat: 1973
Areal: ca 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås lättast med bil från E6 strax söder om Dingle.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.