Kviström

Kviström. Foto: Naturcentrum.

Rasbrant med utsikt

Reservatet ligger på östsidan av Örekilsälvens dalgång alldeles intill Munkedals samhälle och består av Klevabergets rasbrant mot väster. Från de högsta partierna erbjuds en storslagen utsikt över dalgången. Bergets högsta punkt når 104 meter över havet. Klevabäcken störtar sig nedför bergsbranten i ett vackert, cirka 15 meter högt vattenfall.

Botanisk rikedom

Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig dioritskiffer, som tillsammans med ett gynnsamt lokalklimat utgör de viktiga förutsättningarna för en rik och exklusiv flora. Sluttningarna består av lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Örtfloran är yppig med bland annat kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört och kransrams. En botanisk raritet i länet är murrutan som växer på klipphyllor.

Vandra i området

Området är värdefullt som närströvområde och är lättillgängligt genom ett välutvecklat stigsystem. Det gamla tingshuset gränsar till bäckravinen och är en lämplig utgångspunkt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kviström men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • rida eller cykla,
  • medföra okopplad hund,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • göra upp eld,
  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
  • samla in mossor, lavar, insekter, svampar med undantag för matsvampar och gräva upp kärlväxter,
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar,
  • ställa upp husvagn eller husbil.

Fakta

Bildat: 1991, nytt beslut 2015
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit:

Från E6, som går alldeles nedanför Klevaberget, tar man av vid södra infarten till Munkedal. Därefter vägen mot Hedekas och Ed. Omedelbart efter viadukten över E6 tar man av mot tingshuset.

 Mer om Kviström

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.