Bredmossen

Stort myrkomplex

Bredmossens storlek med öppna vidder och orördhet ger besökaren en fin upplevelse av vildmark. Den ligger på Kynnefjälls sydspets cirka tre kilometer öster om Södra Bullaresjön och är Bohusläns största myrkomplex.

Den består av en terrasserad översilningsmyr som sluttar mot norr. Den påminner med sina stora kärrdråg, tuvor och höljor liksom stråk av öppen myrjord om de norrländska myrarna. Runtom mossen finns den karakteristiska laggen. Det vill säga kärr som ligger mellan fastmarken och den egentliga mossen.

Som de flesta myrar så är Bredmossen näringsfattig med få växtarter. Förutom de olika vitmossarterna finns det kärlväxter som myrsälting och tuvsäv. I kärrdrågen växer flaskstarr, trådstarr och myrlilja. Ljungpipare häckar regelbundet och här finns såväl orre, ängspiplärka som ormvråk.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bredmossen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld. 

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 155 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Du når Bredmossen från en väg söderut från Lunden.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.