Bredmossen 2

Bredmossen. Foto: Maria Johansson

Bredmossen på gränsen mellan Uddevalla och Munkedal är en flikig och mångformig myr som domineras av en stor excentrisk mosse. Det vill säga mossens högsta punkt är förskjuten från mossens centrum till en mer perifer del av mossen. Jämför centrisk som är mittpå.

På mossen kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre dråg som korsar mossen. På mossen växer kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag, brunag och samtliga sileshårsarter. I kanten av myren finns randtallskog och den för myren typiska laggen. Det vill säga kärr som får sitt vatten både från omgivande fastmark och från nederbörd.  

Fågellivet är rikt och på mossen häckar regelbundet ljungpipare. Ängspiplärka, orre och ormvråk hör också till områdets fauna.      

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bredmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 190 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Uddevalla 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området nås lättast via vägen österut från Hensbacka naturbruksgymnasium

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.