Sandsjöbacka

Sandsjöbacka. Foto: Thomas Carlén.

Skogs- och hedmark

Sandsjöbacka naturreservatet ligger på en höjdplatå som genombryts av flera mindre dalgångar. En tredjedel av naturreservatet är skog, nästan lika mycket barrskog som lövskog. Flera näringsfattiga sjöar finns inom naturreservatets gränser. Sandsjöbacka är rikt på kulturlämningar med spår av tidiga odlingar och bosättningar.

Blomsterprakt och fågelliv

På bergssidorna i anslutning till kulturmarkerna växer lövskog, där markerna på våren täcks av vitsippor. Lingon och blåbär är vanliga växter. Här och var är skogen rikare med inslag av hassel. Här växer liljekonvalj, skogsviol och ibland även blåsippa. Vid Årekärrslunden finns många sällsynta växter och blomprakten är stor. På hedmarkerna blommar myrlilja och ljung i stora mängder.

Inom naturreservatet häckar ett 80-tal fågelarter. Intressanta arter är enkelbeckasin och skäggdopping. Orren spelar än på några platser. Många rovfåglar finns också, till exempel ormvråk, sparvhök och tornfalk.

Vandra långt

Ett rikt utbud av stigar möjliggör kortare eller längre vandringar. Sisjön är en utmärkt badsjö och här kan man även fiska.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Sandsjöbacka naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och för allmän motorfordonstrafik tillåten enskild väg,
  • framföra motordriven farkost på sjöarna,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund,
  • störa djurlivet,
  • på störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande,
  • rida annat än på allmänna vägar,
  • inom Årekärrslunden plocka blommor eller gräva upp växter.

Fakta

Bildat: 1968
Areal: ca 2467 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mölndal, Göteborg, Kungsbacka

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet finner du strax sydost om Askim, väster om Lindome. Det kan nås från till exempel Askim, Billdal, Hällesås, Lindome och Kållered.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.