Safjället

Safjället. Foto: Kaisa Malmqvist.

Viktigt närströvområde

Området utgörs av en bergplatå i Mölndal omgiven av stadsbebyggelse. Här växer en blandskog med mest tall, gran och björk. Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Genom plantering och spontan igenväxning av tidigare hedmark har området fått sitt nuvarande utseende. Reservatet har stort värde som rekreationsområde för närboende och här finns många stigar och leder att välja på.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Safjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld på annan plats än den som anvisats av naturvårdsförvaltaren,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped, i reservatet,
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Så hittar du hit

Safjället ligger i direkt anslutning till Toltorpsdalen.

Fakta

Bildat: 1991
Areal:  ca 88 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mölndals kommun
Kommun: Mölndal 

Safjället är ett kommunalt naturreservat

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Safjället ligger i direkt anslutning till Toltorpsdalen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.