Svankila

Svankila. Foto: Länsstyrelsen.

Skogar med olika karaktär

Naturreservatet Svankila ligger intill Svanefjorden i Melleruds kommun, ca 2 km sydväst om Köpmannebro och 8 km norr om Mellerud.

Området söder om vägen mot Skållerud utgörs främst av äldre, sluten örtrik granskog på kalkrik berggrund. Skogen är botaniskt rik. Karaktäristiskt för hela området är lodytorna där skifferberget går i dagen. Här finns ofta en rik kalkgynnad moss- och lavflora. Det finns gott om grova lågor och döda, stående träd och högstubbar. Skogen har varit nästan helt fri från skogsbruksåtgärder de senaste 50 åren.

I granskogens västra del ligger ett alsockelkärr.

Området på halvön norr om vägen mot Skållerud är omväxlande och består huvudsakligen av kalkrika lövskogslundar med stort inslag av ädellövträd. Här finns ett stort antal grova ekar.

Svankila har varit en gård av stor betydelse. Mellan åren 1752-1858 fungerade den som arrendegård till Upperuds bruk.

Området har ett visst intresse för friluftslivet. Särskilt gäller det udden norr om vägen som med sitt natursköna läge angränsar till Dalslands kanalsystem.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Svankila men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund med undantag vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök,
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintlig väg,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås lätt från väg 2222 (ta av mot Skållerud från väg 45) som går tvärs igenom naturreservatet i öst-västlig riktning.

Åk kollektivt

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.