Sunnanå

Madområde vid Vänern

Naturreservatet Sunnanå ligger norr om Sunnanå hamn, ca 3 km ONO om Mellerud. Området består av ett madområde vid Holmsåns utlopp till Vänern. Växt- och djurlivet är rikt. I västra delen av reservatet finns tidigare betad hagmark med äldre lövträd.

Området utnyttjas som strövområde för närboende men också av besökare utifrån i samband med besök av Sunnanå hamn. Holmsåns mynning är en känd observationsplats för fågelskådare på grund av sitt rika fågelliv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Sunnanå men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn/husbil,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar,
  • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök,
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 137 hektar
Naturvårdsförvaltare: Melleruds kommun
Kommun: Mellerud

Sunnanå är ett kommunalt naturreservat.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet Sunnanå nås via Sunnanå hamn.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.