Stora Liane

Foto: Lennart Olsson
Naturreservatet Stora Liane ligger i västra delen av det så kallade Lianefjället tre kilometer sydväst om Håveruds tätort.

Gammeltallskog med kulturspår 

Skogen i naturreservatet ska i fortsättningen få utvecklas fritt så att tjädern och många andra arter som är beroende av den gamla skogen kan fortleva. Flera  tallar är upp mot 300 år gamla och har platta kronor med grova grenar, pansarbark och spiralvridning som är typiska för äldre träd. I naturreservatet ingår förutom gammal tallskog också sumpskogar, myrar och en botaniskt rik brant.

Berggrunden i består av lianeskiffer och här finns talrika spår från tidigare brytning av skiffer för kvarnstenstillverkning.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Stora Liane men tänk på att det inte är tillåtet att 

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2012
Areal: ca 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mellerud


Get Microsoft Silverlight

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.