Ryr

Kulturlandskap

Slåttermarken med sin rika flora är det mest kännetecknande för Ryrhalvön. Det gamla kulturlandskapet inramas av Östebosjön och Svansfjorden och bjuder på många vackra naturscenerier. Ryrhalvön byggs upp till större delen av kalklerskiffer. Skiffern går i dagen som ryggar i nord-sydlig riktning. Mellan dem finns dalstråk med små åkerlappar och ängsmarker. En markerad vandringsled finns med hänvisningsskyltar i trä.

Rik flora

På en del bergsryggar finns en intressant torrängsflora med blodnäva, kungsmynta, trollsmultron och många andra typiska växter. Omisskännliga är orkidén Sankt Pers nycklar och gullvivorna. Den lilla blomman hällebräcka finns bara i ett stråk från Oslofjorden till Uppland och har sina största förekomster här på lerskifferhällarna. Den rika floran på Ryrhalvön är till stor del en produkt av en lång tids hävd i form av bete och slåtter. Typiska fågelarter i detta landskap är göktyta, svalor, stare, flugsnappare och rödstjärt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ryr men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1980
Areal: ca 102 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

En parkeringsplats jämte en sopmaja finns vid infarten norrifrån.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Strax norr om Köpmannebro tar du av västerut för att komma till Ryr.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.