Ramslökedalen

Skog med fin flora

Naturreservatet Ramslökedalen ligger i anslutning till Håverudsakvedukten i Håverud, ca 12 km norr om Mellerud. Naturreservatet ligger tätortsnära med strövstigar och uppbyggda trätrappor i området.

Reservatet utgörs av kalkpåverkad skog med gamla lövträd och tallar. Kraftiga bergsbranter sluttar mot sjön Åklången. I området finns en fin flora med bl.a. tandrot, ramslök och spåtistel. Området är också intressant och viktigt för hackspettar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ramslökedalen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn/husbil,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar,
  • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök,
  • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • elda på annan plats än iordningställd grillplats.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 9 hektar
Naturvårdsförvaltare: Melleruds kommun
Kommun: Mellerud

Ramslökedalen är ett kommunalt naturreservat.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet ligger i Håverud intill Dalslands Kanal och sjön Åklången. Området nås från den kända turistattraktionen Håverudsakvedukten.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.