Hyltenäs kulle

Hyltenäs kulle. Foto: Svante Hultengren.
På en udde mellan Östra och Västra Öresjön höjer sig den mytomspunna Hyltenäs kulle över omgivningen. Kullen är ett omtyckt och lättillgängligt utflyktsmål. Från kullens topp har man vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet.

Det som gjort området särskilt känt är det märkliga jaktslott som köpmannen George Seaton lät bygga på kullens krön under åren 1915–1918. Förutom den väldiga byggnaden lät byggherren anlägga en trädgård med stenbalustrader, fontäner och exotiska träd och buskar. Slottet var dyrbart och smakfullt inrett och här hölls ofta storslagna fester. Den glansfulla tiden blev dock kortvarig. I december 1923 bröt elden ut och på några timmar var hela slottet övertänt. Idag återstår endast grunden från denna byggnad.  

Kullen omges av rasbranter där ek, hassel, björk och rönn dominerar. Blåbär och harsyra är de vanligaste växterna men på våren lyser det bitvis blått av stora fält med blåsippor. Uppe på platån finns en del planterade men nu förvildade växter som sykomorlönn, kastanj, liguster och flera spireaarter. När Seaton anlade sitt jaktslott fanns här ett vackert hagmarkslandskap med vidkroniga ekar och björkar. Syftet med den nuvarande vården är att i vissa delar återskapa detta landskap.  

Från parkeringsplatsen vid bergets fot utgår en 3 km lång vandringsled som för dig längs Öresjön genom en lövrik blandskog med hasselbuketter. Under våren fylls luften av svarthättans och andra fåglars sång

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Hyltenäs kulle men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar,
  • vidta åtgärd, som kan verka störande för djurlivet, t ex att från nära håll fotografera boplats,
  • framföra fordon utom på den körväg, som leder upp till parkeringsplatsen på platån,
  • campa eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld utom i särskilt iordningställda eldstäder,
  • medföra okopplad hund,
  • rida.

Fakta

Bildat: 1974
Areal: ca 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark

 

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Hyltenäs kulle ligger söder om Kinna, på en udde mellan Östra och Västra Öresjön. Från Kinna/Skene kör genom Örby och sedan mot Torestorp (18 km), följ därefter skyltning Hyltenäs kulle. Från rv 41 är det skyltat Hyltenäs kulle i Sundholmen.

Naturreservatsbroschyr

 

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.
Blåsippa.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.