Gode mosse

Ljungblåvinge. Foto: Peter Wirdenäs.
Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar mot sydväst mot tjärnen Kroksjön.

Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande. Våtmarkerna har en naturlig hydrologi och barrskogen som dominerar området hyser rikligt med gamla träd och död ved. I området som har vildmarkskaraktär kan man till exempel stöta på både orre och tjäder.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Gode mosse men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt.

Fakta

Bildat: 2014
Areal: ca 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Kommun: Mark


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området är tillgängligt via en mindre skogsbilväg från söder. Man kan också till fots ta sig till reservatet från parkeringsplats vid Stora Svansjön, cirka 2,5 km söder om reservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.