Gäddevik

Gäddevik. Foto: Catharina Larsson.
Gäddevik ligger vackert vid Östra Öresjöns västra strand. Området är omväxlande med lövskog, gamla grova lövträd, bergssluttningar, öppna marker och underbar sjöutsikt.

Bad- och fikaplatser med fin utsikt

Området är ett trevligt utflyktsmål. Här finns goda möjligheter till bad från sandstrand eller släta stenhällar. Vid sjön finns några grillplatser och härifrån har man fin utsikt över sjön och trevliga fikaplatser. Det finns en del vägar och stigar i området, och ytterligare några ställen ska kompletteras med spång och stig så det blir lätt att promenera runt reservatet.

300 m från p-platsen

Lövskogen är mestadels gles och lätt att gå i, men terrängen i skogen är på vissa håll ganska kuperad. Parkeringsplatsen ligger ca 300 m norr om reservatet vid en vägbom, så man får gå en liten bit längs vägen för att ta sig till området. Det går inte att köra bil hela vägen fram.

Gamla lövträd

Områdets främsta naturvärden är knutna till de gamla grova ekarna och bokarna, som är livsmiljö och matställen för många fåglar, insekter, svampar, lavar och mossor. Lövskogen består huvudsakligen av ek med inslag av andra lövträd, tall och gran. I de branta bergssluttningarna finns gott om stora stenblock.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gäddeviks naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande. Gäller inte mark- och sakägare vid skötsel av fastigheter, djur, anläggningar m m,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
  • samla in mossor, lavar, insekter, svampar med undantag för matsvampar och gräva upp kärlväxter,
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • medföra okopplad hund. Gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt.  

Fakta

Bildat: 2010
Areal: ca 22 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet ligger söder om Kinna, ca 5 km öster om samhället Berghem vid väg 41.

Åk kollektivt

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.