Björkesbacka

Björkesbacka. Foto: Svante Hultengren.

Äldre odlingslandskap

Gården Björkesbacka ligger på en moränhöjd intill ett bergsparti i de höglänta och kuperade skogsbygderna i Örby socken i östra delen av Marks kommun. Gården, de kringliggande våtmarkerna och skogspartierna kännetecknas av en väl bevarad småskalighet och småbrutenhet. Björkesbacka är ett mycket gott exempel på ett brukat skogshemman. Landskapet är väl bevarat och visar hur jordbruk, djurhållning och skogsbruk bedrevs i början av detta sekel.

I området finns ett stort antal skogstyper som är biologiskt rika, med bl.a. fuktig gammal granskog och lövskogsmiljöer. I anslutning till gården finns gamla grova lövträd med sällsynta lavar som lunglav och skrovellav, och i de angränsande skogsmarkerna finns de alltmer sällsynta kärlväxterna linnéa och knärot. Fågellivet är rikt med bland annat orrspel.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Björkesbacka men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon,
 • framföra cykel annat än på befintliga vägar,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • uppföra vindskydd,
 • slänga skräp eller trädgårdsavfall,
 • plocka eller gräva upp växter, mossor eller lavar,
 • samla in djur,
 • medföra okopplad hund,
 • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförbart anslag,
 • anordna orienteringstävling.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 55 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark

Björkesbacka är ett kommunalt naturreservat.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sväng av från väg 156 vid Haratången mot Björkesbacka. Kör ca 3 km.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.