Vristulven

Vristulven. Foto: Länsstyrelsen
Vristulven är en trolsk skogssjö med gott om öar, skär och vikar. Naturreservatet utgörs av sjöns norra och västra delar och intilliggande skogs- och våtmarker. Området lockar till friluftsliv samtidigt som det ger en känsla av vildmark, en känsla som förstärks av storlomens urtidrop och fiskgjusen som passerar med en fisk i klorna.

Gammelskog

Väster om Vristulven och ute på öarna finns gammelskogar med gran och tall. De högsta naturvärdena finns i och kring Natura 2000-området Lindbergs domänreservat som numera ingår i naturreservatet. Där finns gammal barrblandskog med ett stort inslag av död ved och tall som är både högvuxen och grov. Några av arterna som har hittats här är grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Friluftsliv

Vristulven har goda möjligheter till ett omväxlande friluftsliv. Beroende på årstid kommer besökare till Vristulven för att åka skridskor, bada, paddla, plocka bär och svamp, fiska och jaga. En delvis otydlig stigs går längs med stora delar av sjöns västra strand och intill vägen mot Stora Vadön leder en trätrappa med räcke upp till toppen av fornborgen Tränborgen.    

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Vristulven men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon på is,
 • framföra motordrivet fordon på land annat än på befintlig väg,
 • flyga på en höjd lägre än 300 m,
 • elda annat än på angiven eldplats,
 • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • inplantera djur- eller växtart,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

 Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd,

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer,
 • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.

Fakta

Bildat: 2013
Areal: ca 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad och Skövde

 Området ingår i EU.s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.