Surö bokskog

Surö bokskog. Foto: Jan Mogol.

Bokskogspärla vid Vänern

Inte särskilt långt från Mariestad ligger naturreservatet Surö. En liten pärla vid stranden av Vänern som även omfattar ön Kiholmen. En spång från parkeringen leder ut till Surö för mellan ön och fastlandet finns ett blött kärr.

Speciellt för området är den fina bokskogen och blandskogen med ek, asp, björk, alm och enstaka lindar. Bokskogen sägs vara planterad på 1700-talet och några av bokarna bör därför vara 300 år vid det här laget.

På en del platser växer blåsippa och tandrot. Svampfloran är noga inventerad och över 300 olika svamparter har hittats här, varav några är knutna till träd som ek och bok. Det finns även ett kärr och alsumpskog och på den västra sidan finns en liten vik med sandbotten som lämpar sig för bad.

På många platser finns nakna berghällar av gnejs och det finns även stråk av bergarten hyperit. Inlandsisen har lämnat spår efter sig i form av stora stenar och block varav en del är av bergarten granatamfibolit med ärtstora, mörkt brunröda granater.

Drillsnäppa, storskrake, skogsduva, skäggdopping och gräsand är några av de fåglar man kan se här.  

Eftersom Vänern är reglerad varierar vattenståndet och när det är högt omges Surö helt av öppet vatten.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Surö bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
  • skada växtligheten, t ex genom att bryta kvistar eller plocka blommor,
  • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, t ex närfotografering av bo eller motsvarande,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1981
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Surö ligger vid Vänern, söder om Sjötorp.

Naturreservatsfolder

 

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen
Blåsippa

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.