Sandviken

Foton: Håkan Magnusson

Sjönära strövområde

Naturreservatet Sandviken ligger vid Vänerns strand, ca 4 km från Mariestads centrum. Området bär spår av inlandsisen och vattenpåverkan genom flygsanddyner och strandvallar. Området består till största delen av sand.

I reservatet finns höga och grovstammiga tall- och granbestånd. De äldsta tallarna uppskattas till ca 200 år, granarna ca 110 år. I området finns även lövskog.

Sandviken har stort värde för friluftslivet. Närheten till Mariestad gör området viktigt för närrekreation. I området finns en spårcentral och en vandringsled går genom området. Ett flertal badplatser finns.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Sandviken men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svamp. Det är dock tillåtet att plocka bär, matsvamp och blommor,
  • klättra i boträd, samla in insekter eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  • göra upp eld annat än på anvisade eldplatser enligt skötselplanen, förbudet avser inte användning av stormkök, grillkök eller liknande,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
  • cykla och rida annat än på anlagd väg,
  • ställa upp tält, motorfordon, husvagn eller släpvagn,
  • anbringa skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 45 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mariestads kommun
Kommun: Mariestad

Sandviken är ett kommunalt naturreservat.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet ligger väster om Mariestad.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.