Lindbergs domänreservat

Lindberg domänreservat. Foto: Länsstyrelsen

Gammal skog

Lindbergs domänreservat ligger ca 6 km SSV om Lugnås kyrka. Området består av gammal orörd barrskog som är på god väg att bli en urskog. Tallarna i området är grovstammiga med en ålder av ca 150-200 år. De äldsta granarna är ca 100-150 år. Inom området finns ett stort antal kullfallna och döda träd.  

Vegetationen är artfattig men typisk för gammal barrskog. Några sällsynta mossor visar på skogens långa kontinuitet, exempelvis vedtrappsmossa och grön sköldmossa.  

Skogen i Lindbergs domänreservat får utvecklas fritt, i syfte att bevara områdets urskogskaraktär.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Lindbergs domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • cykla eller rida,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • tälta,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet ligger nära Vristulvens västra strand.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.