Klosterängen

Klosterängen. Foto: Länsstyrelsen.

Sägenomspunnen källa och lundflora

I Klosterängen på Lugnåsbergets västsida finns rester av lövskogar som bildar rena lundar. Enligt traditionen fanns här ett cistercienserkloster på 1100-talet, som senare flyttades till Varnhem. Det sägs att man ännu i början av 1800-talet kunde se grunder efter ett timrat kloster här.

Mitt i Klosterängen finns en sägenomspunnen källa, Klosterkällan. Ek är det vanligaste trädslaget, men här finns också lönn, lind och ask. Du kan finna örter som blåsippa, tandrot, vårärt, dvärghäxört och storrams.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Klosterängens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter eller plocka blommor,
  • bedriva insamling av djur,
  • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel utom till reservatets parkeringsplats,
  • tälta, dock äger markägaren medge tältning på reservatets parkeringsplats,
  • göra upp eld,
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller andra störande anordningar.

Fakta

Bildat: 1972
Areal: ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Klosterängen ligger ca 1 km norr om Lugnås kyrka.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.