Hästhagen

Hästhagen. Foto: Länsstyrelsen.

Hage med rik vårflora

Mörteviks hästhage är ett attraktivt naturområde som undgått bebyggelse. Den delvis igenvuxna hagen har en markant bergrygg i den centrala delen. Lövträd är vanliga, och tack vare grönsten i berget är floran ovanligt rik med flera lundväxter som blåsippa, nunneört, tandrot, vårärt och trolldruva.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hästhagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
  • skada växtligheten, t ex genom att bryta kvistar eller plocka blommor,
  • vidta åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, t.ex. närfotografering av bo eller motsvarande,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåten väg,
  • parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1981
Areal: ca 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Hästhagen ligger nordost om Mariestad, vid Sundsmarken på vägen ut till Torsö.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.