Gamla Ekudden

Gamla Ekudden. Foto: Länsstyrelsen.

Viktig rastlokal

Ekudden utgörs av en flack udde i Vänern, som i öster begränsas av Tidans utlopp i sjön. Udden är uppbyggd av morän, delvis överlagrad av sand. Tidan avsätter finkornigt material längs de långgrunda stränderna, som utgör en viktig rastlokal för framförallt vadarfåglar.

Träd som är vanliga i området är bl.a. ek, sälg, fågelbär, asp och tall. De gamla, knotiga och vidkroniga ekarna, som gett udden sitt namn, har ett mycket högt naturvärde. Ekudden används flitigt som rekreationsområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Gamla Ekudden men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • slänga flaskor, burkar eller annat skräp,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar eller svampar,
 • framföra motordrivet fordon,
 • göra upp eld (annat än på särskilt anvisad plats),
 • tälta,
 • rida,
 • framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats,
 • förtöja eller ankra båt.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mariestads kommun
Kommun: Mariestad 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Gamla Ekudden är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Ekudden ligger ca 0,5 km NV om Mariestads tätort.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.