Furnäsudde domänreservat

Furnäsudde domänreservat. Foto: Länsstyrelsen.

Gammal tallskog

Furnäsudde domänreservat ligger ca 13 km NNO om Mariestad. Området utgör en del av Östersundets östra strand. Tallarna i området är högväxta, i vindutsatta lägen lägre och mer knotiga. De flesta tallarna är mycket gamla, mellan 200-250 år. I området finns många döda och halvdöda träd, vilket gynnar hålbyggande fågel. Vegetationen är artfattig men typisk för mager tallskog.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Furnäsudde domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon,
 • tälta,
 • rida,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Furnäsudde ligger öster om Torsö och nås via att ta av från vägen ut mot Torsö och sedan ta sig via småvägar norrut.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.