Ryxö

Hällmarksnatur

Ryxö ligger mitt i Brofjorden någon mil norr om Lysekil. Ön kännetecknas av höglänta, starkt kuperade hällmarker. Tvärs över ön, i öst-västlig riktning, löper en bred dalsänka med lummiga lövskogspartier och ängsmarker. Dalsänkan, liksom vissa delar av de lövskogsklädda sluttningarna har i äldre tider varit uppodlade och spår av torpbebyggelse, diken och hägnader kan ännu skönjas på flera ställen. Ön saknar numera bebyggelse.

Fauna och flora

På de inre delarna av ön finns många intressanta lövskogsmiljöer. Framförallt är de hagmarksliknande ekskogspartierna imponerande och värdefulla liksom det stora alkärret. Örtfloran är tämligen rik med många intressanta arter. Ängsmarkerna har till stora delar restaurerats och betet har återupptagits. Dalsänkans ängar övergår på östsidan i omfattande strandängar som utgör närings- och häckningsplats för vadarefåglar.

Utflyktsmål

Ryxö är ett omtyckt utflyktsmål för främst lokalbefolkningen i Lysekilsområdet men besöks även av långväga båtturister. Flera av vikarna på norra och västra sidan är goda naturhamnar och fina badplatser. Öns omväxlande natur lockar också till strövtåg och flera stigar löper över ön.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ryxö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall,
  • avsiktligen skada eller störa djurlivet.

Fakta

Bildat: 1968
Areal: ca 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lysekils kommun
Kommun: Lysekil


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Fast färjeförbindelse saknas.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.