Gullmarsskogen

Strövområde

Gullmarsskogen ligger ca 6 km nordost om Lysekil nära Gullmarsfjordens norra strand. Terrängen i reservatet är utmärkt för strövändamål och från de högsta partierna erbjuds en vacker utsikt över den södra delen av Stångenäset. I områdets centrala del ligger en friluftsgård och härifrån löper elljusspår, stigar och leder i olika riktningar. Badplats finns vid Rörvik.

Rik variation

Området karaktäriseras av hällmarker med mindre dalgångar emellan. Dalgångarna betas. En frodig randlövskog ramar in kulturmarkerna. Skogen för övrigt består av tall, björk och gran. Lövskogen som löper i en bäckravin ner mot Sandvik har en rik markflora och uppvisar något av naturskogskaraktär med döda och fallna träd.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gullmarsskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta utan tillstånd,
  • ställa upp husvagn,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på platser som naturvårdsförvaltaren anvisar.

Fakta

Bildat: 1977
Areal: ca 216 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lysekils kommun
Kommun: Lysekil


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Med bil kommer man till området dels norrifrån på vägen mot Alsbäck och söderifrån på vägen genom Finnsbo mot Sandviken. Parkeringsplatser finns i norr vid infarten till Fjällastugan och i söder ca 500 meter innan Sandviken.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 Mer om Gullmarsskogen

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.