Gröderhamnsängen

Gröderhamnsängen. Foto: Tord Wenneblom.

Sällsynta växter

Området hyser en stor orkidéförekomst. Upp till tusen blommande exemplar av ängsnycklar har räknats in på en mycket begränsad yta. Denna miljö utgör också lokal för dvärglummer, sällsynt i Bohuslän. Platsen är en av de sydligaste växtplatserna i landet för denna växtart.

Föreskrifter för allmänheten

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gröderhamnsängen ligger på Skaftös västsida strax norr om Stockevik. Stigar från Fiskebäckskil och Kristineberg leder till området.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.