Gåsöskärgården

Gåsö. Foto: Tord Wennerblom.
Gåsöskärgården ligger i Gullmarns mynningsområde söder om Lysekil.

Gåsöskärgården utgör sydgränsen för bohusgraniten och består dels av de större öarna Gåsö och Storö, dels av en svärm småöar och skär runt omkring. Huvudöarna är skilda från varandra genom ett smalt sund. Större delen av öarna upptas av hällmarker, men särskilt på Gåsö finns stora ängsmarker. Förr var jordbruket på ön ett viktigt komplement till den kustsjöfart som tidigare utgjorde huvudnäringen för befolkningen.

Fauna och flora

Strandängarna vid sundet och torrängarna samt buskvegetationen på Gåsö är botaniskt rika. Skären väster om Storö är yngelplats för knubbsäl och är sälskyddsområde. Västsidan av denna ö erbjuder goda fiskemöjligheter. Från Gåsö huvud och Tjällsö huvud har man en fin utblick över ytterskärgården.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gåsöskärgårdens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att medföra okopplad hund under tiden 1/4-15/6.

Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 201 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lysekils kommun
Kommun: Lysekil

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Öarna nås lättast med egen båt från Grundsund. Hamnen vid Gåsö samhälle är en bra tilläggsplats.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.