Gåsevik

Loppstarr. Illustration: Teresia Holmberg.

Ca 800 m från Fiskebäckskil ligger det här området som sträcker sig från Gåsevik till Kristineberg.

Området är botaniskt rikt och här finns flera olika växtmiljöer som kärr, högörtsfuktäng och torräng inom ett litet begränsat område. Det är den rika förekomsten av gamla snäck- och musselskal i jorden som gynnar växter som trivs på kalkrika marker.

I den sydöstra delen finns en slåtteräng och här växer loppstarr, knutört, saltstarr och granspira. Andra intressanta arter är korskovall, natt och dag, ängsnycklar, jordtistel, brudbröd, kärrvial och krissla. Den skarpögde kan med hitta dvärglummer här.

Ängarna omges av hällmarker och här är det i första hand ljung som klarar sig. Igenväxning är ett problem som man försöker bromsa med bete och slåtter för att inte ovanliga växter ska konkurreras bort.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gåsevik naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • göra upp eld
  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • framföra motordrivet fordon
  • medföra okopplad hund

Fakta

Bildat: Naturminne 1974. Naturreservat 2011.
Areal: ca 1,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kör mot Fiskebäckskil. Sväng till vänster mot Kristinebergs forskningsstation strax före Fiskebäckskils kyrka. Efter 900 m finns en stig västerut som leder fram till området.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.