Valdalssjön

Valdalssjön. Foto: Mikael Asplund

Kalkrik agsjö

Naturreservatet Valdalssjön ligger norr om Hjärtum i Lilla Edets kommun. Det ligger inom det s.k. Bredfjället-Väktorområdet. Värdekärnan i reservatet är Valdalssjön med omgivande rikkärr och två nyckelbiotoper av blandsumpskog.

Valdalssjön är en liten rund kalkrik agsjö. I sjön finns klart, kallt och mineralrikt källvatten och den hyser en rad olika kransalgsarter. Här finns den rikligaste förekomsten i Bohuslän av gotlandsag.

Här finns goda möjligheter att studera bäver. En utmärkt utsiktsplats finns i de högt liggande partierna på östra sidan av reservatet, varifrån hela naturreservatet kan beskådas.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Valdalssjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt ned s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa i kärr och sumpskogar,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: ca 11 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet ligger ca en mil norr om Lilla Edet. Området nås genom att gå till fots från parkeringsplatsen vid Valdalsbergens naturreservat, 2,5 km S om Valdalssjön.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.