Torsängen

Torsängen. Foto: Länsstyrelsen.

Gamla ekar

Torsängen ligger på norra Kållandsö, alldeles intill Ullersundet. Området är kuperat och utgörs av en ekhage med varierande ålder på träden. Många av ekarna är mycket gamla, grovstammiga och bredkroniga. Här finns också inslag av fågelbär, tall, gran och rönn. I strandkanten finns sälg och al. Området betas.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Torsängen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på beslutskartan markerad parkeringsplats,
  • cykla eller rida,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift, eller därmed jämförlig anordning,
  • elda,
  • tälta,
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås genom att söder om Ullersundet ta in på den lilla vägen österut.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.