Skansen Läckö

Skansen Läckö. Foto: Länsstyrelsen.

Befästning från 1600-talet

Skansen Läckö, som är rester av en befästning från 1600-talet, ligger norr om bron mellan Kålland och Kållandsö. Skansen uppfördes på order av Magnus Gabriel de la Gardie. Du kan fortfarande se spår av vallarna i terrängen. Ett 70-tal stora ekar växer här. Floran är rik med bl.a. brudbröd. Skansen används mycket som rastplats på vägen mot Kållandsö och Läckö.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Skansen Läckö men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på därför avsedda vägar,
  • parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Fakta

Bildat: 1976
Areal: ca 7  hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

På vägen ut mot Läckö passerar du bron mellan Kålland och Kållandsö, vid Ullersundet. Norr om denna ligger Skansen Läckö.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.