Parkudden

Parkudden. Foto: Länsstyrelsen.

Lång udde

Parkudden är en 1,5 km lång rygg som delvis går ut som en udde i Vänern. Den är en bildning som ingår i den mellansvenska israndzonen, precis som Hindens rev lite längre söderut. Den anses ha bildats för ca 10 000 år sedan under inlandsisens avsmältning. Ryggen är som högst ca 10 meter hög. Själva udden är skogklädd. Innanför udden ligger ett odlingslandskap.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Parkudden men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera motordrivet fordon,
  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  • gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

Punkt 2, 3, 4 och 5 gäller ej vid organiserad lägerverksamhet som sker med tillstånd från markägaren.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar är enligt 12 kap 2 § brottsbalken straffbart.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 99 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger ca 3 km VNV om Rackeby kyrka.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.