Östra Sannorna

Östra sannorna. Foto: Evalena Öman.
Fågelrikt och badvänligt

Östra Sannorna är ett välbesökt natur- och friluftsområde i närheten av Lidköping. I området finns både vandrings- och badmöjligheter. Områdets största värden finns i vassarna längs Vänerstranden. Där lever flera intressanta fågelarter, t.ex. skäggmes och rördrom. Innanför vassarna finns en större klibbalstrandskog och flera kärrområden. Sanddynerna som löper längs med stranden var en gång i tiden helt öppna, men är idag igenvuxna med skog.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Östra Sannorna, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller annan växtlighet,
 • gräva upp växter eller växtdelar,
 • göra upp eld förutom i särskilt iordningställda eldstäder,
 • framföra motordrivet fordon, undantaget eldrivna handikappfordon,
 • tälta utan tillstånd,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • anordna läger eller liknande utan tillstånd,
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp,
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad,
 • rida,
 • cykla norr om järnvägen.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: ca 104 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lidköpings kommun
Kommun: Lidköping

Östra Sannorna är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Östra Sannorna ligger vid Vänerstranden öster om Lidköpings tätort mellan Lidköping och Källby.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.