Lunnelid

Blommande vitsippor i Lunnelid. Foto: Länsstyrelsen.

Ädla träd och offerkällor

Lunnelid är en ädellövskog med kraftiga ekar, askar, vildkörsbärsträd och lönnar. Högväxta hasselbuskage finns också här och örtfloran är rik. På den markanta branten i norra delen av Lunnelid finns källor som enligt traditionen använts som offerkällor.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Lunnelids naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra åverkan på växande träd och buskar,
  • ta sand,
  • vidta andra störande anordningar inom det fridlysta området.

Fakta

Bildat: 1926
Areal: ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Lidköping


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Råda ligger strax sydväst om Lidköping. Lunnelid ligger sydväst om Råda kyrka, uppe på Rådaåsen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.