Kedums-Torpa

Naturskog med jätteträd

Naturreservatet utgörs till största delen av en naturskogsartad barrblandskog med en ålder på ca 150 år. Flera tallar är dock över 200 år och bildar jätteträd. Torrträd och kullfallna träd förekommer. Området som tidigare har betats saknar nästan helt spår av skogsbruk. Terrängen är blockig och småkuperad.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kedums-Torpa men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra fordon,
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
  • cykla eller rida,
  • elda,
  • tälta,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår.

Fakta

Bildat: 1995
Areal: ca 19 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lidköpings kommun
Kommun: Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger ca 1,5 km sydost om Norra Kedums kyrka, norr om vägen mellan Trollhättan och Lidköping.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.