Rammdalen

Rammdalen. Foto: Leif Danielsson.

Dramatiskt landskap

Rammdalen utgör en del av kärnan i Risveden, ett stort och förhållandevis opåverkat barrskogslandskap. Området präglas av en markant sprickdal som bildar Rammdalen och Rammsjön. Branta bergsstup bidrar till att skapa ett dramatiskt, vildmarksartat landskap. Här finns gamla gränsstenar, Skäddas grotta och en förmodad offerkälla.

Särpräglad flora

I dalen finns en flora med flera sällsynta lavar och mossor, många upptagna på Naturvårdsverkets rödlistor. Vid Lerkärr finns gotlandsag och i dalen ormbunksarter som kambräken och kärrbräken. Bland mossorna bör skirmossan framhävas. För djurlivet är reservatet en viktig del av Risvedens kärnområde där flera mindre vanliga arter förekommer. Det är inte ovanligt att stöta på tjäder, nötkråka, sparvuggla, pärluggla, fiskgjuse och de flesta hackspettsarterna.

Vida utsikter

Den dramatiska och urskogsartade naturen erbjuder besökaren goda möjligheter till natur- och vildmarksupplevelser. Från Rammdalsberget har man en vidsträckt utsikt där Rammsjön och odlingsmarkerna vid Skäfthult ligger inbäddade i skogshavet. En väl upptrampad stig leder genom reservatet, det så kallade Risvedenspåret. Den börjar vid Sjöviks samhälle och fortsätter via Rammdalen till Ljusevattnet och Klevsjö Loft.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Rammdalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost,
 • cykla,
 • rida,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp eller lav,
 • bryta kvistar,
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle,
 • medföra okopplad hund,
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fasta orienteringskontroller,
 • bedriva bergsklättring med klätterredskap.

Förbudet att medföra okopplad hund, gäller ej användande av hund i samband med jakt.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 28 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lerum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Rammdalen ligger i Lerums kommun, 3 km väster om Östad, men nås lättast från Skogstorpvägen i väster.

Naturreservatsfolder

 

Nötkråka. Illustration: Christina Claesson.
Nötkråka. Illustration: Christina Claesson.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.