Lerådalen

Lerådalens naturreservat ligger mellan Lerums tätort och Stenkullen. Det är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns meandrande lopp, betade ravinslänter och uppodlade marker ovanför ravinerna.

 

 Törnskata. Foto: Erik Landgren. Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren

Törnskata och mindre hackspett förekomer i Lerådalens naturreservat. Foto: Erik Landgren.

Odlingslandskapet är ett av få med lång kontinuitet i närheten av Lerums tätort. Närheten till tätorten gör att området lämpar sig ypperligt för ett tätortsnära naturanpassat friluftsliv. Naturvärdena i dalgången är i första hand knutna till områdets betes- och slåttermarker, dess geologi och till själva vattendraget.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till Lerådalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än i av förvaltaren anvisade eldstäder,
  • tälta på platser som av förvaltaren har pekats ut som olämpliga,
  • ställa upp husvagn,
  • rida på andra än av förvaltaren anvisade områden,
  • framföra motorfordon,
  • utplantera växter eller djur,
  • gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • skada träd och buskar genom exempelvis brytning av kvistar,
  • ta död ved.

Fakta

Bildat: 2012, ändrad gräns 2014
Areal: ca 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lerums kommun
Kommun: Lerum


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området ligger i direkt anslutning till Stenkullen och Lerums samhällen och kan lätt nås till fots. En P-plats är planerad på Stillestorpsvägen i områdets norra del.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 


Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist.