Tofta

Tofta. Foto: Svante Hultengren.

Kustreservat med pampig herrgård

Tofta bjuder på ett kustlandskap med lämningar från bronsåldern. Fornlämningarna ligger på en bergrygg som skjuter ut mellan Kråkerösund och Myggstaviken.  

En lindallé leder dig fram till Tofta herrgård, där den ligger upphöjd på en terrasserad gårdsplan. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende 1782. Toftas storhetsperiod sammanfaller med den största sillperioden 1747-1809. Det var då det fanns ekonomiska möjligheter att uppföra herrgården. Sillen var en viktig handelsvara i Bohuslän. På Stensholmen utanför Toftahalvön växte en storindustri upp med sillsalteri och trankokeri.  

Trädlöst landskap

Trädlösa hedmarker kännetecknar naturreservatet, men i skydd av berget finns det betesmarker. Du kan hitta botaniska skatter som ängsnycklar, granspira och ormtunga. På de betade strandängarna växer smultronklöver. I klippspringor och på hällmarker finns olika arter av fetknopp samt trift. I augusti pryder ljungens rödvioletta färg de karga hällmarkerna.  

Myggstaviken söder om reservatet är känt för sitt rika fågelliv och i Tofta kile häckar flera arter simänder och andra fåglar.

Området är lättillgängligt och goda möjligheter finns till strövtåg, bad och fiske.    

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tofta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra ej kopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagn; dock får tältning efter ansökan ske på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats inom fast. Tofta 1:6 och gäller endast scoutgrupper, lägerskolor och liknande,
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren
  • framföra motorfordon annat än på för allmän motorfordonstrafik tillåten enskild väg
  • rida annat än på stigar som särskilt anvisats av förvaltaren
  • anordna bojförtöjning

Fakta

Bildat: 1980
Areal: Cirka 635 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Till området kommer man via Kärna korsväg mot Lycke. Vägvisning finns.

Naturreservatsbroschyr

 

Rödbena. Foto: Kent-Ove Hvass.
Rödbena. Foto: Kent-Ove Hvass.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.