Rosenlund

Ädellövskog

Rosenlund är till större delen ett ädellövskogsområde, som i den norra delen närmast bebyggelsen har karaktären av ekhagar och lundar med träd av imponerande dimensioner och en rik, kalkgynnad vegetation. Inslag finns också av bok, lind och alm samt exotiska, inplanterade trädslag. Idegran förekommer på flera ställen. Mot söder i bergigare och sprickdalsgenomdragen terräng utbyts den högvuxna skogen i lågvuxen ekkrattskog med inslag av tall.

Gamla stigar

Området är välbesökt och lättströvat. I den flackare norra delen finns anlagda promenadstigar och i klåvorna i söder går du längs gediget utförda stigar med stenskoningar av gammalt datum.

På den högsta punkten i sydost, "Danska utkiken", har du en vidsträckt utsikt över skärgårdslandskapet med Älgön och Brattön i norr. Här finns också flera bronsåldersrösen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Rosenlunds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motorfordon, även moped,
  • tälta,
  • ställa upp husvagn,
  • rida,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1985
Areal: Cirka 40 hektar
Naturvårdsförvaltare: Kungälvs kommun
Kommun: Kungälv


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Rosenlund ligger på nordsidan av Koön, en av öarna i Marstrandsskärgården. Från Marstrandsvägen leder en liten smal väg norrut mot reservatet.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.