Kärna bokskog

Populär lövskog

Naturreservatet ligger i en skuggig sluttning åt nordost. Här finns en vacker medelålders till gammal bokskog som även har inslag av andra ädellövträd som ek. Det finns inte särskilt många växter på marken eftersom det under sommaren blir väldigt skuggigt i det här typen av skog. Dock finns det på några platser rikliga bestånd av det ovanliga gräset skogssvingel. Lavfloran innehåller minst fyra olika rödlistade arter och ytterligare minst åtta signalarter. Bland annat finns här orangepudrad klotterlav.  

Naturreservatet är lätt att ta sig till eftersom det ligger i direkt anslutning till väg 570 och bara ca 1,5 km från Kärna. Området är till viss del anpassat för personer med funktionshinder. Genom bokskogen går en lättframkomlig stig. Det finns även bord och bänkar för en picknick, vilket gör att området har stora möjligheter att bli ett populärt utflyktsmål. Landskapsbilden är mycket tilltalande.

Trots närheten till bebyggelse finns här både skogsduva och mindre hackspett, göktyta och törnskata.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kärna bokskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande. Förbudet gäller naturligtvis inte på parkeringsplatsen.
  • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 50 deltagare.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget privat behov är dock tillåtet.
  • utplantera växt- eller djurart.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • medföra okopplad hund utom i samband med jakt.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 18 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv


 

Kärna bokskog i tillgänglighetsdatabasen

Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från Kärna följer du väg 570 mot Tjuvkil. Efter 2 km ligger reservatet utefter vägen. Parkeringsplats finns. 

Naturreservatsfolder

 

Törnskata. Foto: Erik Landgren.
Törnskata. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.